Ağacın Yapısı

Kuvvetli bir taç gelişmesi gösterir. Dik ve yayvan dallıdır.

İç Rengi ve Doluluğu

Beyaz ve dolgundur.

Kabuk Yapısı

İnce kabukludur, kabuktan kolay ayrılır.

Meyve İriliği ve İç Randumanı

İri ve % 52-53 randumanlıdır.

Önemli Özellikleri

Ceviz yetişen tüm bölgelerde yetişir. Geç donların görüldüğü yerlerde yetiştirilmesi tavsiye edilir. Kuru ceviz olarak tüketilmeye uygundur.